Az Európai Parlament és Tanács 2016/429. rendeletének 84. cikke szerint a szárazföldi állatok tartóinak
és előállítóinak tevékenységükről tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot, amelyről a hatóság a 93. cikk
szerint nyilvántartást vezet.

Az FVM rendelet 1. § (6) bekezdésének d) pontja előírja, hogy a kutyák, macskák és görények tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítása az erre feljogosított hatóság által nyilvántartásba vett és rendszeresen ellenőrzött létesítményből származhatnak, amely nem áll állategészségügyi korlátozó intézkedés alatt.

Ugyanennek f) pontja szerint pedig Magyarország tekintetében az erre feljogosított hatóság által nyilvántartásba vett, rendszeresen ellenőrzött olyan létesítményben születtek, amely nem áll állategészségügyi korlátozó intézkedés alatt.